תקן הוועדה הבין משרדית

לאביזרים המוצגים באתר זה אין תקן של הוועדה הבין משרדית. חברת ארבל שטראוס לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באביזרים. יש לקרוא בעיון את תקנון האתר.

ארבל שטראוס